Vi ønsker deg velkommen til prosjektet Genius Loci 2002.  På kartet under ser du hvor kunstverkene var plassert i Ny Hellesunds skjærgård (klikkbart). Til venstre går du direkte til den enkelte kunstner. Prosjektet er nå avsluttet, men Claus Ørntofts "Innadvendt stranding" har vakt slik begeistring at en aksjon for å beholde verket i Daumannsbukta er igangsatt.