Kart over Helgøya her >>>
Griegers egne ord her >>>

Skilt 1-18 – Schild 1-18"

For meg står de massive inngrepene til den tyske okkupasjonsmakten og deres tilstedeværelse og utstråling i sentrum. Her ønsker jeg å reagere og gjennom installasjonen forsøke å skape en ny "berøring" med øya som omfatter den i sin helhet.

Kystfortets grunnleggende handling er det å kamuflere, gjemme, gjøre usynlig, anonymisere, tilpasse seg, men samtidig medfører det å skulle se best mulig, bevare oversikten.

Min installasjon forvandler dette til det å lyse opp, belyse og reflektere, etter-tanke.

Det reflekterende sollyset vandrer i dagens løp over deler av øya og belyser, lyser disse opp. (Bilde: "å kaste lys over en sak", stille spørsmål ved, se nærmere etter)

På den andre siden gis muligheten til å betrakte noe indirekte gjennom speilingen. Noe, som ikke befinner seg i det vante blikkfeltet, som befinner seg bak en betrakter, blir synlig.

Mennesket kan innta et et sted, et standpunkt og en indre holdning. Man kan stille opp erindrings- og tankebilder som man etter egen vilje og egne muligheter kan belyse. På tysk kan ordet "Schild" ha to betydninger.Med "das Schild" menes et "skilt som henviser til noe" , mens "der Schild" har betydningen skjold(verne- og refleksjonskjold).

Utsagn og handling formidles i min installasjon gjennom objektenes åpne mening(Textfreiheit) og deres evne til å gjenspeile. Tilgangen til de historiske lagene er individuell og objektenes bevegelighet gjør interaksjon mulig.

(I samarbeid og med støtte fra Goethe Institutt, Oslo)

Schild 1 - 18

Jürgen Grieger
Født 1959
Schwimmbadstr. 30a, 
D- 79100 Freiburg
Telefon 0049761407506
E-post
Griegers egne hjemmesider

Oversatt av Frank Falch
Utdrag Ingrid Juell Moe