NYHETER!
INFORMASJON
SAGT OG SKREVET

Kunstnerne:
Jorun Kraft Mo
Erlend Leirdal
Jürgen Grieger
Claus Ørntoft
Martine Linge
Kurt Hermansen
 
Ordføreren
Prosjekt ledelse
Søgne Gamle Prestegård
Startsiden
 
 
Til Genius Loci 2000