Erlend Leirdal
Sone

Født 1964
Ole Vigsvei 4, 7043 Trondheim
telefon 9706 8704

I mitt møte med Sørlandet er det den massive fritidsutfoldelsens tilstedeværelse og virkning som først og fremst fanger oppmerksomheten.
En voldsom utbygging og karakterendring har funnet sted i løpet av noen få tiår. Er det andre strukturer enn de vi ser i dag som i framtiden vil være måter å låne vårt felles natur-rom på?
Kanskje er det slik at det man elsker høyest holder man så hardt at det forandrer seg mest?


Sone
To typehytter tegnet av Anton og Magnus Poulsson 1956 ble oppført i Olavsundet i Ny-Hellesund i 1963. Etter lang saksbehandling ble hyttene ekspropriert og brent ned av offentlige myndigheter i 1990.

Årsaken var et ønske om oppretting av regulerte forhold gjennom kystsoneplanlegging, og Olavsundet ble utpekt som "friluftsområde". Saken avstedkom stor strid, tap og bitterhet - samt en veldig mediefokus.
Skulpturen er det ytre omrisset av en av hyttene utført der den sto, i full målestokk.