Prosjektledelse


Ingrid Juell Moe
(f.1949)
Tekstilkunstner.
Prosjektleder Genius Loci
Arbeidet som prosjektleder for flere kunstprosjekt,
bl.annet: Neo-Tradisjon, Trondheim, Amaldus Nielsen utstilling, Søgne "Lyd-blomstring" for Rikskonsertene.
e-post ingrid@doebla.com
www.doebla.com


Signe Kristiansen
Bor i Søgne.
Har kunsthistorie mellomfag.
Kom med i kunstprosjektet Genius Loci som representant for Søgne Kunstlag og har fulgt prosjektet siden starten. 
Er leder for prosjektets styringsgruppe.


Jarle Valsvik
Styremedlem i Søgne kunstlag. 
Kasserer i Genius Loci
Tlf: 38167474


Terje Seilskjær
Representerer Søgne Gamle Prestegård. Prosjektsekretær i Genius Loci.
e-post: terje@sgp.no tlf: 38054300