GENIUS LOCI - STEDETS ÅND. Det var en artikkel av Knud W. Jenssen, grunnleggeren av Louisiana i Danmark, som var utgangspunktet for ideen om dette kunstprosjektet. Han skrev om romertidens genius loci, en vennligsinnet stedfortreder for høyere makter, som voktet stedene. Man måtte ta godt vare på stedets ånd , så ville stedet beskyttes. Jeg gjenkjente i dette vår gamle tradisjon med nissen. Mer.                           Stedets ånder??