Jeg er gjest om bord i en båt på sørlandskysten. Mannskapet er kjentfolk som viser meg leden. Steder vi passerer, taler om menneskers livsvilkår, om land og hav, hvor luften vibrerer og historiene sitrer: Båten går inn i et trangt sund, et undervannsskjær fråder som av raseri og fjellveggene står så tett, at båten knapt får passere: Vi er i Olavsundet, tusen år etter Helgenkongen.

Den gang da kongens flåte trengte seg fram mot foten av Gygras berg, ble trollkjerringa utfordret. Her hadde hun vernet sin skatt og tronet fra skapelsen av, nå truet kongen, han som endret land og folk, hvor han for.
Gygra kjempet mot kongens frelse, men " i tidens fylde", måtte hun vike, for denne kongens tro flyttet fjell. Da fjellet revnet, styrtet trollkjerringa lukt i sundet. Gygra forbannet Olav og preget hans bilde i berget til straff, men Olav svarte med å skape Gyra om til stein.
Landskapet ruger over legenden. Her manes det til strid, og stedets ånd henter fram i meg et emne, en surdeig, som er en rest av tidligere arbeider, jeg vil virkeliggjøre.
Jeg bor i Trøndelag, berørt av Nidarosdomen, en kilde til kunnskap og inspirasjon. Kystreisen til Olavsundet, framkalte bilder fra Olavsantemensalet i Nidarosdomen: St. Olav står midt i bildet, omgitt av fire viktige sener fra hans liv.

På det første tablået, nederst til venstre, er Olav i ferd med å ri gjennom en portal, ankomsten til Stiklestad, tilsvarende Jesu inntog i Jerusalem. – Analogt med passasjen i Olavsundet. Tablået øverst til venstre, er Olavs drøm, like før slaget.

Snorre forteller at kongen syntes han så en høy stige og gikk oppover den, opp i luften så langt at himmelen åpnet seg, så langt nådde stigen.  I Det gamle testamente fortelles det om Jakob som var på reise. Han ville sove og tok på stedet en stein og la under hodet. 1. Mos.kap.28 v.12. "Da hadde han en drøm. Se, en stige var reist på jorden, og toppen nådde til himmelen. Og se, Guds engler steg opp og ned på den".

Jeg vil reise en stige i Olavsundet, som henter opp den norrøne skatten i havet, fra avgrunnens skjær Gygra, til drømmen i dagen. Trafikken vil gå begge veier, og være en dialog mellom himmelen og det norrøne. En stor ambisjon for et menneskelig byggverk, i ydmyk ånd.

Himmelstigen
- en dialog


Jorun Kraft Mo

Født 1940
Seminarplassen 4, 7540 Klæbu
9511 2070
E-post


Himmelstigen - en dialog. Mer her


Oslo, 30.04.02
Ført i pennen av
Marit Aabel