De røde punktene markerer hvor skiltene til kunstneren er plassert på Helgøya.