STEDET I FOKUS 
 

PROGRAM FOR SØNDAG 15 SEPTEMBER. 

GENIUS LOCI ER ET KUNSTPROSJEKT MED STEDSFORSTÅELSE SOM TEMA. DET STARTET I 1999 MED ET SEMINAR OG EN KUNSTUTSTILLING.

I 2000 FORTSATTE DET MED UTSTILLINGEN "KAPELLET I OLAVSUNDET" MED MODELLER OG SKISSER LAGET AV ARKITEKT SVERRE FEHN OG LANDSKAPSKUNST-UTSTILLING I OMRÅDET RUNDT SØGNE GAMLE PRESEGÅRD. I 2002 AVSLUTTES PROSJEKTET MED EN LANDSKAPSKUNST-UTSTILLING I NY-HELLESUND. 
 

Kl. 11.00 Buss fra Kristiansand

Kl. 11.30 Båt fra Høllen 

Ekskursjon til Ny- Hellesund. Omvising på Kapelløya og Helgøya. Landskapskunst og historisk vandring ved Ingrid Juell Moe 

Hvis været er godt blir det lunsj i Ny-Hellesund. I tilfelle regn  lunsj på Søgne Gamle Prestegård.

Båt tilbake til Høllen og buss til Søgne Gamle Prestegård. 

Kl.15.00 Arkitekt Sverre Fehn presenterer sitt prosjekt "Kapellet i Olavsundet"

Slutt ca, klokken 16.00 
Forbehold om noe endring av tidspunkter. 


-------------------------------------------------------------

Genius Loci takker for støtte fra:

Søgne Kommune

Vest-Agder Fylkeskommune
Norsk Kulturråd
Sørlandet i 100
Goethe-instituttet i Oslo
Søgne og Greipstad Sparebank

og hjelp fra
T. M. Hansen Transport
Svein Eikeland, Søgne Hytteservice
Nicolai Prebensen, web
Bentsen & Sønner AS Slipp mek.verksted
Familien Salvesen, Kapelløya
Nina Stokset Nilsen, Siv. arkitekt
--------------------------------------------------------------------------------------

Skyss:
Høllen Båtruter: tlf; 9458 7074, hele året.

"Historisk tur"
med S/S Lister. Daglig juli med avgang fra Høllen brygge kl. 10.00.  Tlf: 3805 5555.  mer info >>>
-----------------------------------------------------------------------