Nytt / Arkiv

                             Bilder    Skrevet om Genius Loci og kapellet    Linker    Tilbake

Bilder

Unger i lek.  Klikk for større bilde

Eplehagen.  Klikk for større bilde

Fra presentasjonen av prosjektet

Ulla Viotti i sin varde


Skrevet om Genius Loci og kapellet
Under finner du artikler, leserbrev, kronikker m.m. med meninger om Genius Loci prosjektet og i særdeleshet "Kapellet på Kapelløya".  Nettstedet Genius Loci er svært interessert i å kunne videreformidle nye eller tidligere trykte innlegg. Send en E-mail!

Det går linker fra oppslagene under til forskjellige sider og nettsteder. 

__________________________________________________________________

Ny giv for Kapellet i Søgne
Kapellsaken er kommet ut av dødvannet.  Nå ligger ballen 
hos politikerne, skriver Fædrelandsvennen 24.01.02.  Mer her

Århundrets sjanse for Søgne
(Fedrelandsvennen 21.07.01) 
- Søgne skusler bort århundrets sjanse dersom det planlagte kapellet, tegnet av Sverre Fehn, 
ikke blir realisert.  - Dette er et dikt, sier den østerrikske arkitekten Friedric Schmidmair om 
Sverre Fehns utkast til kapell i Ny-Hellesund. Mer
her

130301
Biskopen vil ha Olavskapell
(Søgne/Søgne i dag) Jeg håper virkelig kapellet i Olavsundet blir noe av, fordi dette er et bygg 
med en veldig symbolkraft, et bygg for alle. Dette slo biskop Olav Skjævesland fast da 
Kirkeakademiet i Kristiansand og kunstprosjektet Genius Loci mandag inviterte til møte i 
kultursalen på Søgne Gamle Prestegård om kapellet i Olavsundet. Her talte mange sterke 
krefter for at kapellet bør reises, og en av røstene som kanskje lyder klarest i debatten om 
Olavkapellets fremtid eller ei, er biskopens. 


Mellom havet og jorden - kapellet i Olavssundet
Av Førsteamanuensis Haakon Smedsvig Hanssen
Olavsleg
enden lever, men Olavskirkene blir borte. Mot en slik bakgrunn vil jeg gjerne gi en
historisk - og kanskje litt filosofisk - begrunnelse for hvorfor vi trenger et Olavskapell, hvorfor det 
skal ligge i Ny Hellesund og hvorfor arkitekt Sverre Fehn er det beste valget for å gi form til et 
slikt kunstnerisk og sakralt bygg.
Les mer


Kapellet i Olavsundet skal vigsles
Av Jostein Andreassen
I forbindelse med de planer som foreligger om å bygge et kapell i Olavsundet, har den religiøse 
sammenhengen dette er tenkt å settes inn i, vært etterlyst. Om dette kan jeg opplyse følgende: 
Det har hele tiden, både fra de ansvarlige i prosjektet "Genius Loci", fra arkitekt Sverre Fehn og 
fra andre pådriveres side vært klart at det påtenkte kapellet skal vigsles.
Les mer


Tusenårskapellet – et jordnært religiøst dannelsesprosjekt
Av Elisabet Haakedal
Som styremedlem i Kristiansand Kirkeakademi og religionslærer kaster jeg meg inn i debatten 
om kapellet i Olavsundet og Vest-Agders tusenårssted. Det første som slår meg er at et slikt 
kapell vil ha stor dannelsesverdi. Jeg tenker meg da kapellet i første rekke som et Olavskapell, 
dvs. som en markering av fortellingstradisjoner og religiøse kulturminner med røtter tilbake til 
Norges kristning. Kristningstida var preget av tankebrytninger og verditurbulens på samme måte 
som vår egen tid er det. Kirkeakademiet prøver å holde levende den åpne samtalen om tro, 
verdier og livstolkning. Et kapell i økumenisk ånd ville gi en betydelig støtte til det arbeidet vi 
driver.
Les mer

Kapellet i Olavsundet
Einar Braadland.

Genius Loci- kapellet i Olavsundet er et dristig prosjekt, noe alle reaksjonene tydelig viser. 
Folk mener noe om dette, og det er viktig at disse forskjellige meninger kommer til uttrykk. 
Slik jeg ser det bør der ikke bygges noe kapell i Olavsundet. Grunnen er ganske enkel den at 
hele konseptet er uklart og ikke passer inn i Olavsundet.
Les mer

Tre prosjekter, to unyttige
Av Emil Otto Syvertsen. (Fædrelandsvennen 18. nov. 2000) 
Dette er et synes jeg er et spenstig forslag, og et forslag som sprenger det sørlandske enten 
vi nå snakker om lynne, mentalitet eller den sørlandske tradisjon. Ved inngangen til "Sørlandet 
i 100", tuftet på feiringen av Vilhelm Krags navnegiving av landsdelen, et jubileum vi bare kan 
håpe ikke blir en eneste lang bakoverskuende hendelse, vil det være som en fyrig fanfare å 
kunne innvie dette kapellet på nakne svaberg. Endelig noe som peker fremover, som peker ut 
over stakittgjerdet og potetåkeren. Og gjett om det kommer til å sette Sørlandet på 
kartet!
Les mer

Kapellet i Olavsundet – i betong
Av Britt Pedersen, Göteborg/Ny Hellesund (Fædrelandsvennen 8/11 2000)
I en velformet språkdrakt legger Haakon Smedsvik Hanssen fram synspunktene sine om 
Kapellet i Olavsundet, Ny Hellesund (27/10). Det er ikke grenser for hva dette byggverket 
tegnet av Sverre Fehn vil kunne tilføre Søgne. "Kanskje kan deler av Dantes store drama 
bringes inn i Kapelløyas nye dramaturgiske utforming", kriver Smedsvik Hanssen. Du store 
verden! Nåja, Niels Torp er vel så navngjeten, vil jeg tro. Prisbelønt bl.a for den
nye busstasjonen i Gøteborg. Torp skaper også i betong. (Les mer)

Den unike mulighet i Olavssundet
Av Harald Olsen, direktør ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Søgne er vel den kommunen i landet som på den mest seriøse og kompetente måten har tatt 
konsekvensene av at steder har identitet. Det har skjedd gjennom prosjektet "Genius Loci", som 
har lansert en rekke spennende og visjonære ideer og tiltak. Uttrykket "genius loci" går tilbake 
til romersk tid, og uttrykker den erkjennelse at steder har særpreg, identitet, sjel eller ånd. 
Denne identiteten må man lære å tolke og forstå i sin forvaltning av stedet. Hvis ikke løper man 
den risiko at stedet taper sin identitet og sin sjel. Man får det som i moderne arkitekturteori 
kalles stedstap. Og stedstapet vil over tid ha alvorlige konsekvenser for både stedet selv og 
menneskene som bebor det. Les mer.

"Guri malla for et bygg..."
Skriver Wenche Solås om kapellet i Søgne Fritidsnytt nr. 9, 2000, s. 18. Artikkelen heter: 
"Kapellet som ingen skal eie nøkkelen til."
I samme nummer (
Søgne Fritidsnytt nr. 9, 2000) skriver redaktør Oddbjørn Eikestøl en redaksjonell 
kommentar med tittelen "Kultur, kapell og kostnad."

Kapellet i Olavssundet
Opp av havet skal det reise seg. Ut av kaosmakten og som en port inn til Olavssundet mellom 
de to "Helligøyene", på vei inn til det hellige sundet. Les mer.
Kommentar i Fædrelandsvennen av Haakon Smedsvik Hanssen førsteamanuensis.


Søgne folk, se muligheten !
Kapell i Olavsundet eller ikke ? Kan dette bli Tusenårsstedet i Vest Agder ? Ja, og vi 
Søgnefolk må ville det, ellers kan over 3 millioner kultur kroner for eksempel gå til 
Flekkefjord - eller Lindesnes kommune. Stedet egner seg perfekt til oppsetting av ett 
nytt kapell på Kapelløya.
Les mer her.

- De frivillige i Søgne fortjener hyllesten
Tekstilkunstneren og initiativtakeren til kunstprosjektet Genius Loci i Søgne, Ingrid Juell Moe, 
mener at det er de frivillige kulturarbeiderne i kommunen som fortjener hyllest og at det er de 
som egentlig utgjør kulturkommunen. Les mer her.

Søgnes mest aktive kulturarbeider
Hun må ha vært Søgnes mest aktive kulturarbeider denne våren og sommeren, tekstilkunstneren 
Ingrid Juell Moe. Nå hviler hun ut i Ny Hellesund etter å ha vært krumtappen i oppstarten 
tusenårsprosjektet Genius Loci, et prosjekt som har høstet stor anerkjennelse lokalt og 
nasjonalt. - Jeg har fått prøvd "utholdenhetsenergien" min i sommer, og den har holdt fordi jeg 
har fått jobbe sammen med mange dyktige folk, som for eksempel arkitekt Sverre Fehn. Å jobbe 
sammen med ham er en ren bonus, sier Inger Juell Moe til Fedrelandsvennen. Les mer
her.

St.Johnerprisen til Ingrid
(Tangvall/TTnett)  Ingrid Juell Moe ble årets St.Johner.  Begrunnelsen for tildelingen er at hun har
 profilert Søgne langt ut over Søgnes grenser.  -Hun er kjent i Søgne,  i Norge, og langt ut over 
landets grenser, sa ordfører Anne Berit Andersen til de vel 600 fremmøtte på Tangvall fredag 
kveld. Les mer her.


Kapell for et nytt årtusen
(Fedrelandsvennen) Jeg vil på det mest innstendige be alt folket, og ikke minst alle dere som tror
at der fins en Gud eller leter etter ham og som er for åndsfrihet og toleranse, å begjærlig gripe 
denne enestående anledning vi nå har fått servert på et gullfat, nemlig å gjenreise et gudshus i 
Olavsundet. 

Dette skriver Jostein Andreassen i en kronikk i Fedrelandsvennen tors. 6. juli 2000.
Les hele kronikken her.

Alene med lyset
Maria Kielland Krag skriver i en artikkel i Fedrelandsvennen (man. 3. juli 2000) om Sverre Fehns 
forslag til kapell. Krag trekker opp historiske linjer og drøfter bl.a. spørsmål knyttet til 
sammenhengen mellom stedsforståelse og arkitektur.
Les hele artikkelen her.

Sverre Fehns kapell må bygges!
(Søgne/TTnett) " Kapellet må bygges!" - var gjennomgangskommentaren ved lanseringen av 
Sverre Fehns skisse til kapell på kapelløya. Med en lun humor og en overbevisende 
argumentasjon presenterte Sverre Fehn tankene bak prosjektet. Han trakk tråder mellom 
kulturhistorie og arkitektur og framhevet den lokale historien, som særlig Jostein Andreassen 
har løftet fram og dokumentert. Fehn fremholdt at stedet også har en særpreget blanding av 
dramatikk og idyll. En arkitekts oppgave blir å forsøke å iscenesette dette stedet slik at 
konstruksjonen kan forsterke sinnstilstander. - Dette var en vanskelig utfordring, fortsatte han, 
men jeg er stolt over at man kan bruke en arkitekt til å uttrykke ånd og åpenhet.
Les mer her.

Et genialt prosjekt!
(Søgne/TTnett) - Da jeg så reportasjen om kapellet på Dagsrevyen i går ble jeg hoppende glad.
Dette er fantastisk, flott!, -sier en svært entusiastisk Beintein Baardson til
TTnett.- Prosjektet 
er genialt, og symbolkraften i både idéen og bygningen er kolossal.
Les mer her.

Kapellet i Olavsundet presentert
I går ble modellen til det nye kapellet i Olavsundet presentert i regi av kunstprosjektet Genius 
Loci på Søgne Gamle Prestegård.
Les mer i Fedrelandsvennen

Slik kan kapellet bli (hvis vi vil)
(Søgne/TTnett) Bildet er den verdenskjente arkitekten Sverre Fehn`s modell av kapellet som kan
bli bygd på Kapelløya i Ny-Hellesund. TTnett var det første medium som fikk offentliggjøre 
modellen og tegningene til Fehn.
En halv time senere slapp riks- og regional media til. Da holdt 
prosjektleder for Genius Loci, Ingrid Juell Moe, pressekonferanse på Søgne Gamle Prestegård. 
Moe skriver i sitt forord til katalogen for prosjektet: Prosjektet "kapell på Kapelløya " skal bli et 
nytt merke i Olavsundet, et bygg som både tar tilbake stedets tradisjon og fremtidens utfordring 
om å respektere hverandres tro.
Les mer her.

Skulptur for tid og evighet
I morgen åpner den store utstillingen "Kunst i landskap" som en del av kunstprosjektet 
Genius Loci på Søgne Gamle Prestegård.
Les mer i Fedrelandsvennen

Genius Loci tar form
Kunstprosjektet Genius Loci - stedets ånd - i Søgne er i rute, og landskapskunstutstillingen
som åpner 24. juni begynner nå å ta form.

Les mer i Fedrelandsvennen

Sverre Fehn regisserer naturen
På Kapelløya i Ny-Hellesund i Søgne måler arkitekt Sverre Fehn opp tomta til kapellet som
skal reises - et resultat av tusenårsprosjektet Genius Loci.

Les mer i Fedrelandsvennen

En kunstner med dypt alvor
Hun arbeider med skulptur, tegning og jord. Barbro Raen Thomassen er en kunstner med
dypt alvor i alt hun gjør. 

Les mer i Fedrelandsvennen

Kunst av jord på jordet
Kunstprosjektet Genius Loci er i gang igjen, og i år blir det utstilling av arkitektur og
landskapskunst. Barbro Raen Thomassen skaper kunst av jord ved 
Søgne Gamle Prestegård.
Les mer i Fedrelandsvennen


Finnes det hellige fjell i Søgne?
Genius Loci - stedets ånd - var fokus på et stort anlagt seminar i Søgne 26. okt. 1999. 
Det handlet om "stien i oss alle", åsteder, u-steder og hellige steder - og kunst og arkitektur.

Les mer i Fedrelandsvennen

Jubeldag for 1000-årsprosjekt
Nå blir det "full rulle" for tusenårsprosjektet "Genius Loci" - "Stedets ånd" i Søgne. I går fikk
komiteen tilsagn om nærmere en halv million kroner fra Norge 2000 A/S. 

Les mer i Fedrelandsvennen

På leting etter «stedets ånd»
Fra 22. til 24. oktober kan du bli med på leting etter Genius Loci - stedets ånd - i Søgne. En
rekke kjente foredragsholdere og kunstnere viser vei.

Les mer i Fedrelandsvennen

Tusenårsprosjektet vil utforske "stedets ånd"
Folk preger steder, steder preger folk: I Søgne vil man utforske "genius loci" (stedets ånd), 
med Kapelløya og Søgne Gamle Prestegård i fokus.
Les mer i Aftenposten

 

 

Linker

Tilbake til startsiden        ã P&M