Sagt og skrevet

Tilbake

Tusenårskapellet – et jordnært religiøst dannelsesprosjekt
Elisabet Haakedal, Kristiansand

Som styremedlem i Kristiansand Kirkeakademi og religionslærer kaster jeg meg inn i debatten om kapellet i Olavsundet og Vest-Agders tusenårssted. Det første som slår meg er at et slikt kapell vil ha stor dannelsesverdi. Jeg tenker meg da kapellet i første rekke som et Olavskapell, dvs. som en markering av fortellingstradisjoner og religiøse kulturminner med røtter tilbake til Norges kristning. Kristningstida var preget av tankebrytninger og verditurbulens på samme måte som vår egen tid er det. Kirkeakademiet prøver å holde levende den åpne samtalen om tro, verdier og livstolkning. Et kapell i økumenisk ånd ville gi en betydelig støtte til det arbeidet vi driver.

Styret i Kristiansand Kirkeakademi rommer for tiden både katolsk, luthersk statskirkelig og protestantisk frikirkelig kristendomstolkning, og vi forsøker å bidra til religiøs dialog og livslang dannelse. Noen vil kanskje forbinde Kirkeakademiet med såkalt finkultur. Jeg vil hevde at vi tar opp kulturelle, religiøse og etiske temaer ikke minst for å fremme lokalt samfunnsengasjement. Nylig inviterte vi til en samling med temaet "Hva er vekkelse?" for å skape en konstruktiv samtale om vekkelsesfenomenet på et tidspunkt der saken har liten lokal medieinteresse. Og allerede kommende februar vil vi arrangere et møte i samarbeid med Genius Loci-gruppa om kapelltanken for Olavsundet. Vi ønsker en anledning både til å lære mer om Olavstradisjonene i landsdelen vår og til å drøfte hensikten med og bruken av et kapell som det Sverre Fehn har gitt form til.

Flere av oss i Kirkeakademiet er ikke bare opptatt av religiøs dannelse gjennom fritidsengasjement, men jobber som religionslærere i videregående skole og høyere utdanning. I så måte ser jeg på kapellet i Olavsundet som et høyst jordnært og nyttig prosjekt. Lokalt lærestoff og ekskursjonsarbeid er sentrale innslag i 1990-årenes skolereformer. Høgskolen i Agder vil 28. juli til 2. august 2002 være vertskap for et internasjonalt religionspedagogisk seminar med undertegnede som leder. Hva skulle vi gi rundt 150 gjester fra fem verdensdeler om ikke en opplevelse av Olsokfeiring i kystleia med dens unike sammensetning av natur og kultur? Jeg håper kapellprosjektet er kommet godt i gang sommeren 2002 slik at Sørlandets religiøse tradisjoner i fortid, samtid og framtid kan presenteres for gjestene. Økumenisk åpenhet og livslang læring er viktige temaer både med tanke på vår offentlige religionsundervisning og det frie religiøse dannelsesengasjementet som ikke minst Kirkeakademibevegelsen står for.

 

Tilbake til startsiden        ã P&M