Sagt og skrevet

Tilbake

KAPELLET I OLAVSSUNDET
Einar Braadland.

Genius Loci- kapellet i Olavssundet er et dristig prosjekt, noe alle reaksjonene tydelig viser. 
Folk mener noe om dette, og det er viktig at disse forskjellige meninger kommer til uttrykk. 
Slik jeg ser det bør der ikke bygges noe kapell i Olavssundet. Grunnen er ganske enkel den at 
hele konseptet er uklart og ikke passer inn i Olavssundet. Kort kan uklarheten sammenfattes i 
to punkt:

1) hvor kapellet egentlig skal høre hjemme religiøst, og
2) byggets forhold til "stedets ånd" i Olavssundet, både historisk og ut fra vår tids bruk av stedet.

1). Jeg har ikke registrert at kapellet er satt inn i en klar religiøs sammenheng. Slik det er blitt 
beskrevet og slik jeg har sett det på utstillingen på Søgne Gamle Prestegård er bygget helt 
uten religiøse symboler. Der skal ikke være noen ytre kjennetegn på hvilken religiøs 
sammenheng dette bygget skal høre hjemme i. Det skal være et stille sted for søkende 
mennesker uansett religiøs tilknytning, et sted for meditasjon og tankens frihet.

Men er dette mulig eller er det ønskelig? Jeg har reist endel utenlands og har bodd noen år i 
Østen, og har dermed også besøkt mange templer, moskeer og kirker. Det er interessant og 
nyttig for å forstå bakgrunn for tradisjoner og trosoppfatninger. Men, går jeg inn i et religiøst 
bygg, et buddhistisk eller taoistisk tempel eller en katedral, vet jeg hva jeg har å gjøre med. 
Mitt anliggende er altså å få de som har unnfanget ideen til kapellet å klargjøre hvor dette 
bygget skal høre til i religionenes verden. For jeg har ingen tro på et "nøytralt" bygg, det 
skaper bare uklarhet.

2) Og da er jeg over i det andre, hva er egentlig "stedets ånd" i Olavssundet? Jeg kan ikke 
forstå annet enn at den entydig er kristen. Legenden om Hellig- Olav som ble berget fra 
fiendene av Kvite-Krist, og kanskje bygde et kapell der på stedet som takk, senere gravplassen 
og gravkapellet der, viser med all tydelighet at "stedets ånd" er kristen. Om der skulle bygges 
et kapell i Olavssundet, mener jeg derfor det måtte være et innviet kristent kapell med tydelige 
kristne symboler. Noe annet ville være å kaste vrak på "ånden" på stedet. Men nå er jeg av den 
oppfatning at der ikke bør bygges noe som helst i Olavssundet, jeg vil ha stedet som det er i 
dag. Jeg vil beholde stedet som en hyggelig havn for båtturister, og ikke gripe mer inn i stedet 
med flere bygg av noe slag.

Drar jeg ut i skjærgården for å meditere over livet og uendeligheten, vil jeg helst sitte på en 
blankskurt stein med utsikt til hav og himmel og med bølgeskvulp og måkeskrik til. Og ikke la 
mine tanker bli bundet inne i et betonghus.

 

Tilbake til startsiden        ã P&M