Kapellet  

Prosjektet & idéen   Tegninger/modell    Sverre Fehn    Om prosessen    Tilbake
  
Saksfremstillingen fra fylket    Skrevet om kapellet (og Genius Loci)

7 x 7 meter arkitekturdebatt
(Aftenposten 30.07.01)
Hva slags kapell har arkitekt Sverre Fehn egentlig tegnet? Er det en skulptur, eller et kirkebygg? Sørlandet har fått sin egen Fehn-debatt. Her kan Kirkens omfavnelse bli problematisk. Mer>>>
Prosjektet & idéen

Genius Loci har et ønske om at fagfolk på forskjellige områder skal møtes for å tolke stedet. Det er derfor i denne sammenhengen vesentlig at arkitektur er en del av prosessen. Vi har valgt å sette fokus på ideen om hvordan et kapell bygget i vår tid skulle se ut og hvilke behov det skulle dekke.

Professor og arkitekt Ch.Nordberg-Schulz beskriver også steder som kan miste sin karakter. Han innfører ordet "stedstap". Olavsundet i Ny-Hellesund er en unik lagune med innløp og utløp. Lagunen dannes av Helgøya og Kapelløya. Området er mye brukt i sommerhalvåret som havn for småbåter og som utfluktssted. 

Utviklingen av stedet kan gå i flere retninger. Mange har nok lyst til å utvikle stedet i mer kommersiell retning. Er Olavsundet og Ny-Hellesund et sted som står i fare for å miste kraft gjennom nostalgi og klisjéfylte turistbeskrivelser. Et "stedstap"?

Stedet trenger å tilføres et nytt tyngdepunkt, som gjenspeiler og henter opp igjen det som er stedets natur og var stedets historie. Kapelløya har fått sitt navn fra en kirkegård og et kapell som lå i uthavnen fra begynnelsen av 1600-tallet til ca.1760. En 1000 år gamle legenden forteller om hvordan den nye troen slo seg gjennom fjell, og etterlot den gamle troen forstenet som et skjær. Olavs profil stod seirende igjen, meislet i fjellet. 

I dag står vi foran en utfordring med nye kulturimpulser. Den rette troen er avløst av et tildels sekularisert samfunn, og mennesker som søker nye holdepunkter for en tro. Vår utfordring i dag er åpenhet, toleranse og respekt.

Et nytt kapell på Kapelløya må ha åpenhet i fokus. Det skal alltid være åpent for dem som søker seg dit. Det kan være et sted for stille ettertanke, sorgarbeid, ro og undring.  

Arkitekt Sverre Fehn ble invitert til å tegne et kapell på Kapelløya i Ny Hellesund. Fehn valgte selv stedet han plasserte bygget. De føringene han fikk var at det ikke skulle komme i konflikt med stedets friluftsinteresser, være åpent og tilgjengelig for alle. Ingen skal eie en nøkkel til bygget. Kapellet skal representere tankens frihet og åndelig åpenhet.

Tegninger/modeller

Kapellet i Olavsundet


Sverre Fehn skriver selv om kapellet:

"Prosjektet beskriver en enkel form som vil markere seg i det store dramatiske landskap. 

Rommet vil fange inn de fire "verdenshjørner" med sine store dører. Konstruksjonen lager også smale spalter i rommets diagonale retninger. Summen av åpningene vil danne skarpe skyggevirkninger, -det vil være som å befinne seg i et rom som markerer tiden. På gulvet kan man tegne inn en klokke, og veggene kan antyde årstidens rytme. Utvendig gir veggene ly ved sine konkave former. 

I konstruksjonens indre rom og i det utvendige vil kapellet gi impuls til meditativ tilstand. Konstruksjonen iscenesetter landskapet, og lyset og åpningen gir fragmenter av horisonten. Man holdes fast i det universelle som havet åpenbarer.

De store veggene er tenkt utført i hvit betong. I åpningen settes inn fire store dører i tre, som  skiftevis kan åpnes og lukkes i forhold til vær og vind. Taket har fått en geometrisk form med sine synlige trekonstruksjoner. De fire spalter er tenkt utført i tykt glass, for å gi rommet den nødvendige stillhet."
 
Sverre Fehn  Kapellet er rettet inn etter de fire himmelretningene og vil framstå som en kompassrose (bilde over). Mot syd-vest, i retning Indre Lydersbukta, vil det gå en lang trapp ned mot Olavsundsjordet. Kapellet vil være synlig fra Olavsundet og fra vestsiden av Kapelløya. Det vil ligge åpen og fritt ikke langt fra det stedet man mener det lå et middelalderkapell som ble revet omkring 1760. Med Fehns tegninger legges grunnlaget for det som kan bli det nye kapellet på Kapelløya. 
Sverre Fehn


Sverre Fehn på Kapelløya
(Foto, Arnfinn Håverstad)


Ingrid Juell Moe og Sverre Fehn studerer modellen av kapellet og de interessante lysvirkningene som framkommer.


Mer stoff om Sverre Fehn: 

Du finne mer om arkitekt Sverre Fehn og hans arbeider på Fehns hjemmesider .
Guy Fehn, Sverre Fehns sønn, er drivkraften bak firmaet CDArch as (Creative Digital Architecture) som er et norsk nettsted for internasjonal arkitektur, www.worldarch.com. Her er også en presentasjon av Sverre Fehn
Les artikler og pressoppslag om Sverre Fehn og kapellet i Ny Hellesund her

 

Kapell på Kapelløya

(Ny Hellesund/TTnett) Prosjektet Genius Loci er i stadig utvikling. I løpet av mai måned benyttet Martine Linge og Barbro Raen Thomassen naturen rundt Søgne Gamle Prestegård til å uttrykke seg i en kunstform kalt "land art". 24. juni passeres nok en milepæl ved at den internasjonalt kjente arkitekten Sverre Fehn viser et planutkast og en modell til et nytt kapell i Ny Hellesund. - Olavs-sundet er et sakralt sted og her passer et kapell bedre enn en resturant-lekter, sier prosjektleder Ingrid Juel Moe til TTnett.


Kapellet vil kunne sees fra Olavssundet og fra sydsiden av Kapelløya.

- Her, på denne høyden kan kapellet ligge, sier Ingrid Juel Moe.
Kapellet er tenkt plassert på Kapelløya ikke langt fra det stedet hvor man antar at det tidligere lå et middelalderkapell. Det har vært vesentlig å ta hensyn til tre forhold: Kapellet skal ikke i konflikt med frikluftsinteressene, det skal alltid være åpent og det skal være et inkluderende, økumenisk og åpent sted for mennesker med ulik tro. Ingrid Juel Moe har sett Fehn´s tegninger og mener at han har klart å tegne et kapell som utnytter de naturgitte forholdene og ikke kommer i konflikt med "stedets ånd" eller naturgitte forutsetninger.
Arkitekt Fehn har fått frie hender i sitt arbeid med å gi form til kapellet og har pekt ut en plass hvor han ser for seg at kapellet vil kunne bygges. Det er imidlertid lang vei fram til en realisering av kapellet. – Nå ønsker vi først og fremst en debatt og oppmerksomhet rundt prosjektet, sier Ingrid Juel Moe.  - Vi har allerede opplevd god støtte og forståelse for kapell-prosjektet både fra private og offentlige instanser. Når det kan stå ferdig et kapell på Kapelløya, kan ikke Juel Moe svare på, men hun har en visjon om at kapellet om få år vil  kunne framstå som et nytt "tusenårsmerke" i Olavssundet. 2.juli  vil tegninger og en modell av kapellet bli vist på Søgne Gamle Prestegård.

(TTnett 13.5.00)

Vil kapellet på Kapelløya bli et nytt "tusenårsmerke" slik som de to vardene har vært?