History Isabella J. K. Sveinsen  

 Tilbake

             

 Ikonet på bildet vil være å finne på flagg som markerer forskjellige historiske steder på prestegården.

"History" er akkurat det navnet sier, en markering av historiske steder på Søgne Gamle Prestegård.
1.  "Hulen".  Bygget av nazistene under siste verdenskrig. I dag fungerer den som tilfluktsrom for Søgne videregående skole.
2.  Nylige utgravinger som viser bosetningsspor fra middelalderen.
3.  Rhododendronhagen.  
Anlagt av tidligere hagebrukslærer Einar Ruud ca. 1970
4.  Runesteinen.  Steinen har i sin tid stått på en gravhaug for 1000 år siden.
5. Gravfelt.  Sannsynligvis fra folkevandringstiden (0-600 e.Kr.) Området er det 
sentrale midtpunkt i det ritualiserte maktlandskapet mellom elvene.
6.  Søgne gamle kirke  og kirkegård var i sin tid en hedensk gravplass.  De norske middelalderkirkene har ofte navn etter gården kirken var tilknyttet.
7.  Det gamle elveløpet.  Gården Søgne har fått navnet sitt etter elva "sygna" som betyr "den syngende".


Dette kraftfulle bildet møter deg inne i tilfluktsrommet tyskerne bygget under  2. verdenskrig.  

Isabella J.K. Sveinsen med flagget som er "hovedmarkeringen" av hennes verk på Søgne Gamle Prestegård.


Isabella J. K. Sveinsen (1963)
1684 Vesterøy,