Rododendron 

 Tilbake          

             

 
Tidligere hagebrukslærer Einar Ruud plantet i 1970 rododendron i et skogholt ved prestegården.

 

Rododendron

I den bratte skogen bak prestegården møter jeg en blomstrende rododendron. Den er underlig og litt fremmed her ute, uvitende om sin skjønnhet mellom furukvistene. Jeg er på besøk og også fremmed, men møtet med rododendronen gir en intens følelse av tilstedeværelse. Søgne forandres og begrepet om rododendron forandres - for meg. Rododendronen og jeg blir deltakere i hverandres historier, som igjen er deler av stedets større prosess og historie. Historiene flettes sammen. Klarheten og rikdommen i personlige erfaringer som denne lar seg ikke forklare eller objektifisere. Dens kvaliteter kan vanskelig fanges i analyser av stedet alene eller av personen som opplever det. Likevel er slike personlige erfaringer som dette viktige for hvordan vi forholder oss til et sted, og hvilke verdier vi legger til grunn for våre handlinger på stedet. 

Kanskje vi kunne få et bedre grunnlag for å gripe "stedets ånd" hvis vi skifter fokus og reflekterer over det som skjer mellom det som oppleves og den som opplever; i "dialogen" mellom dem. For det er nettopp i karakteren av denne prosessen at kvaliteten av sammenhengen mellom hvordan vi preger stedet og stedet preger oss ligger, - en sammenheng som jo nettopp danner verdigrunnlaget for hvordan vi respekterer og handler.


Helene Stub
Arkitekt og billedkunstner.