Av jord av Barbro Raen Thomassen

 Tilbake

             

 

 

"Av jord" mai 2000

"Av jord" 7. juli 2000

"Av jord" 22.august 2000

(Klikk på bildene for fullversjon)

 "Av jord" 17. september 2000

"Av jord"

 24.  september 

2000

 

 "Av  jord" 26. desember 2000


"Av jord" 2. oktober 2001
 

Barbro og sirkelen

(SGP/TTnett) "Genius loci" vokser.  Forrige uke var  Martine Linge  i gang med sitt verk ved Søgne Gamle Prestegård.  Tirsdag startet Barbro Raen Thomassen sin del av prosjektet.  Hun bygger også i naturen, "land art", og hun vet at kunsten hennes en dag forsvinner.  Men Barbro har ingenting i mot dette.  

Bak gamlekirken har hun fått et stort område, midt i byggåkeren til Søgne Videregående Skole, og også denne gang stiller skolen opp og gjør deler av grovarbeidet for kunstnerne.

Barbro har vært på Prestegården før.  Deler av barndommen krøp hun rundt i området med nesa 30 cm. fra den jorden hun nå bygger kunst på.  Sommerjobb var det den gang.  Hun luket gulrøtter, purre, løk og  bønner. Som hun selv sier, - jeg kjenner
jorden her.
Barbro Raen Thomassen i byggåkeren med maskiner i bakgrunnen som gjør grovarbeidet til "sirkelen".
 
Sirkelen

Sirkelen blir ca. 18 meter i diameter.  Den bygges av tilkjørt matjord og kompost fra Støleheia gjenvinningsstasjon.  Kunstneren skriver selv:  

"Den formes med en bølgende radius  (se skisse t.h.), og sås til med gras.  
Ved å plassere en sirkel i dette området, tydeliggjøres stedets basale betydning. Hver gang en sirkel lages, skapes et mikrokosmos i et makrokosmos.  Sirkelen er tidløs, evig uendelig, og står for en fullkommen ro og samling.  Mens sirkelen i seg selv kan sies å være statisk, er sirkelens bølgende radius i bevegelse, og kan føre tanken mot livshjulet og det evige kretsløp". 
Barbro Raen Thomassens egen skisse av "sirkelen" i byggåkeren til Søgne Videregående Skole.


Barbro Raen Thomassen (f. 1955)
Stendal 4790 Lillesand