Ur av Eirik Gjedrem

 Tilbake

             

 


Kunstneren selv gjennom "Ur"

"Ur"  26. desember 2000X-files på Søgne Gamle Prestegård?(SGP/TTnett)  Fullt så dramatisk er nok ikke dette, men Eirik Gjedrem (40), Søgne kunstner og delaktig i "Genius Loci" prosjektet, har med sitt bidrag "Ur" skapt litt mystikk i verkstedet på Prestegården.

Når "Ur" kommer på plass bak verkstedet på SGP, nær Søgneelva, forsvinner nok mystikken.  Men der verket ligger i dag, kan det utvilsomt se ut som en kokong, tatt rett ut av filmen "Cocoon" med Steve Guttenberg i en av hoverollene.

Nå skal ikke "Ur" se slik ut når den er ferdig.  I disse dager  tilbringer verket tiden i ovn.  Den skal tørke, og til slutt glasseres i 1280 grader, for at den skal kunne brukes.  Og med bruk mener kunstneren at den skal tåle å bli  klatret på.  


Han sier i sin beskrivelse av skulpturen at "jeg har verkstedet og mitt daglige 

arbeid her.  Jeg fornemmer stadig sterkere de dype kreftene i landskapet.  Den fossende elva, juvet, de steile fjellveggene, sammen med stillheten og det vakre i landskapet.  Bakgrunnen  for denne formen er som kunstneren sier selv: "en skulptur som har i seg en bevegelse med slektskap til trestammen.  Trærne, de eldste levende organismene som omgir oss, forteller om tid, og gir naturen årer..
Ved å søke å gi skulpturen en fornemmelse av pust fra urtid, knytter den kontakt, og blir til i dette møtet".

Eirik Gjedrem er gift med Anne Beate Tempelhaug (
"Til min ø") og de er begge ansatt ved  Søgne Folkehøyskole.

  Eirik Gjedrem
Høgskoleveien 3, 4640 Søgne