Varde av Ulla Viotti

 Tilbake

             

 

 28. oktober 2000. Varden demonteres som et resultat av høstens vind og regn. Den vil bli restaurert våren 2001. 

  

Ulla Viotti benytter ord som vindplats, viloplats, varde, vit og vägmärke når hun beskriver varden som står på en høyde vest for prestegården. Varden er bygget opp i torv som er hvitkalket. Inne i varden kan man sette seg på gressbenker og se ut gjennom den smale åpningen ned på Søgne Gamle Prestegård. På langt hold oppleves varden som to former - to varder som i Ny Hellesund. 

Ulla Viotti skriver om sitt prosjekt "varde": 

"En plats framtid bygger på dess traditioner, ock om människor känner till sin historia finns det anledning att kämpa för framtiden. Dåtid - Nutid - Framtid" hänger samman. Platsen inspirerar då till kreativt tänkande.

I Härnösand vid Högakusten i Sverige tände man 60-talet vårdkasar vid millenietskiftet. Inspirerad av historiska platser ock traditioner blev dessa eldar en manifestation för en framtidstro.

At det svenska ordet vårdkase har sitt ursprung i det forn - nordiska begreppet varde, blev jag starkt påmind om vid mitt besøk i Søgne. Vårdkasarna har en 1000-årig historia och tändes för at varna för yttre fiender. De uråldriga stenvarderna vid Ny Hellesund är bland de äldste sjömärkena i Europa, och fungerade som Søgnes fönster mot värden

Søgne Gamle Prestegård, som en plats med en rik kulturhistorisk tradition, har en magisk kraft ock en platsens ande som inspirerar. 

För nogon tid sedan arbetade jag med en tegelinstalasjon i landskapet, placerad som en vårdkase på sluttningen av et berg i Sverige. En form, som visar på ett släktskap med de norska varderna. Detta utan min kännedom om deras existens. 

Det känns därfor helt logisk att genius Loci nu uppenbarar sig i form av en ny "varde", som en plats med ett "fönster" mot havet ock kyrkan. 
- En plats för meditation ock ro,
- en plats för orientering,
- en plats för "Dåtid - Nutid - Framtid" .
En plats som klart kan uppfattas på långt håll, men även inspirerar till närstudier med upplevelser ock drömmar i tid ock rum."

Ulla Viotti har en stor produksjon bak seg og har arbeidet med lignende prosjekter tidligere. Se nærmere på hennes hjemmesider

 

 

Ulla Viotti
Glivarp 115
SE-27656 Hammenhög
+ 46 41432271 

viotti@hem.utfors.se
 
http://www.itv.se/viotti