Om Genius Loci 

Prosjektets idé    Prosjektforløp   Ansvarlige & organisering   Tilbake

Prosjektets idé  

Genius Loci, stedets ånd, er et kunstprosjekt som arbeider med stedsforståelse som tema.
  • HVA ER ET STED?
  • HVA SER VI ETTER,
  • OG HVA ER DET VI IKKE SER?
  • HVORDAN PREGER VI ET STED,
  • OG HVORDAN PREGER STEDET OSS?
  • KAN MAN SNAKKE OM STEDETS INDRE OG YTRE HISTORIE?

Fjell kan vi flytte. Vi kan sprenge ut holmer og skjær for å få landskapet til å tilpasse seg våre byggverk. Vår generasjon har teknikk til det meste, og bruker den. Men bruker vi vår evne til nærvær, vår evne til å lytte og til å komme i dialog med omgivelsene?

Vi hadde våre "hellige" steder som barn, steder hvor vi var omsluttet av noe, som ga samhørighet med omgivelsene og nærhet til oss selv.

Det er et ønske at Genius Loci kan gi opplevelser og impulser til tanken og ettertanken, kan hende også muligheten til å gjenfinne stien til stedet og et indre rom.Hva er Genius Loci?

Prosjektet har fått navnet "Genius Loci". Betegnelsen er hentet bl.a. fra professor og arkitekt Christian Nordberg-Schulz. Han skriver bl.a. i boken "Mellom jord og himmel" (Pax 1992):

"Den historiske utviklingen endrer stedene, men visse trekk har varighet. Det er dette "vesen" (Genius Loci) kvalitativ stedsanalyse søker å forstå ved å gripe fatt i det som kjennetegner stedets identitet ("stedet selv").Landskapet har en grunnidentitet som fysisk stedsforming må innordne seg i".

Grunnleggeren av Lousiana i Danmark Knud W. Jenssen skriver i "Lousianaklubben" november 1994:

"Genius Loci var i romersk tid en skydsånd, betegnelsen for en venligsinnet stedsfortræder for højere magter,som man anråbte som velsignelse. Ethvert hjem, by, landsted havde sin Genius Loci. I romantikken blev Genius Loci en mere udefinerbar størrelse, et stedets ånd, karaktær, væsen. En fortryllelse med panteistiske overtoner. Og sådant tror jeg det opfattes i dag. Det er blitt et mangetydig begreb, uforklarlig uden å være overnaturlig. For det dreier seg i regelen om noget menneskeskabt i sammenheng med omgivelserne."

Helene Stub (arkitekt) definerer Genius Loci ut fra sitt møte med Rododendron haven 

Prosjektforløp 

For å få hjelp til å lete ble det arrangert et seminar i oktober 99. Samtidig ble det vist en kunsthistorisk utstilling som tok for seg hvordan malere har tolket kystlandskapet i de siste 200 år. 

Den 24.06 ble det åpnet en utstilling på Søgne Gamle Prestegård med kunst i landskapet - Land Art. Seks kunstnere presenterte sine arbeider på området rundt prestegården.

2.07 åpnet en utstilling av arkitekt og professor Sverre Fehn, Kapellet i Olavsundet".

Sommeren 2002 fortsetter prosjektet Genius Loci med en ny landskapskunst utstilling i Ny-Hellesund.

Ansvarlige & organisering

Søgne Kunstlag og Kultursenteret Søgne Gamle Prestegård.

Arbeidsgruppe:

Ingrid Juell Moe (prosjektleder)

Marit Holtane, leder Søgne Kunstlag
Lars Hove
Signe Kristiansen
Ingunn Aarstøl Nilsen
Arild Røsstad
Terje Seilskjær, daglig leder Søgne Gamle Prestegård
Jarle Valsvik

Prosjektet har mottatt finansiell støtte fra:

Norge 2000 AS
Norsk Kulturråd
Søgne kommune
Jubileum 2000 (Den Norske Kirke)
Norske Kunstforeningers Landsforbund
Vest-Agder fylkeskommune/kultur, næring og kulturminne.

K-bank, Søgne
Leif Hübert Stål AS
Søgne og Greipstad Sparebank
Bentsen & Sønner, Slipp/ Mek.verksted, Ny Hellesund

Ansvarlig for utforming av katalog og montering av utstilling "Kapellet i Olavsundet": Arkitekt Nina Stokset Nilsen.

Det er produsert katalog og plakat i forbindelse med alle utstillingene. Seminarrapport vil bli ferdig i løpet av 2001. Disse trykksakene kan bestilles ved henvendelse til
Søgne Gamle Prestegård.