Utstilling & seminar

Kunsthistorisk utstilling     Seminarprogram     Paper/rapport     Tilbake

Kunsthistorisk utstilling

"KYSTLANDSKAP som kunstnerisk motiv gjennom 200 år" het maleriutstillingen som ble vist på prestegården i oktober 1999. Maleriene viste hvordan kunstnere har tolket og vektlagt forskjellige sider av kystlandskapet gjennom denne perioden. Utstillingen besto av ca. 30 malerier utlånt fra museer og private samlinger.

 

Tidlig 1800-talls landskapsmaleri var representert med Lars Hertervigs "Fra Skånevik",
et fjordlandskap under urolig himmel. Bildet har elementer fra det gamle prospektmaleriet med sitt perspektiv og sin saklighet i
detaljer.
73,5 x 101,5, olje på lerret
1854
Amaldus Nielsens "Henad aften, Ny-Hellesund" viser det pittoreske landskap
og gir en realistisk beskrivelse av naturen.
52 x 86,5, olje på lerret
1895
Henrik Sørensen konsentrerer seg om et utsnitt av svaberget, og bildet preges av impresjonismens
øyeblikksoppfatning av natur og lys.
"Fra Tronderøen".
46 x 55, olje på plate, 1945
Inger Bentsen Saltaag har i "Kyst" malt et abstrakt kystlandskap som handler, i følge kunstneren selv, om sanseinntrykk som lukt fra sin barndoms opplevelser av holmer og hav. Mer om kunstneren her.
172 X 138, olje på lerret, 1986
Seminarprogram  for konferansen 1999  

FREDAG 22. OKTOBER (Søgne Gamle Prestegård, Kultursalen)

- Hva er det vi leter etter ? 
Tekstilkunstner INGRID JUELL MOE

- Stedet
Professor JAN BROCKMAN

- Kystlandskapet - om stedsfortolking i billedkunsten
SIGNE KRISTIANSEN og ARILD RØSSTAD
Utstilling, orientering ved ansvarlige for utstillingen. 

- Landskapskunst og stedstolking
Eksempler på gjennomførte prosjekter ved tre kunstnere.
Genius Loci : ISABELLA J. K. SVEINSEN
Landskapskunst : ULLA VIOTTi
Utl: Landskapskunstprosjekt i Årdal: ELISABETH HAARR


LØRDAG 23. OKTOBER

- Å erfare steder
Sosiolog/billedkunstner ODDRUN SÆTER

- I dialog med et landskap
Forfatter INGA E. NÆSS

- Ekskursjon til Ny-Hellesund
Orientering underveis om Ny-Hellesund ved Jostein Andreassen, Frans-Arne Stylegar, Ingrid Juell Moe og Peder Johan Pedersen

- Norrøn stedsforståelse
Arkeolog Frans-Arne Stylegar

Om kunst i fortolkning og konstruksjon av steder. Hvordan har billedkunsten og litteraturen bidratt til å tolke Ny - Hellesund?

- Amaldus Nielsen og maleriet "Morgen i Ny-Hellesund"
Kunsthistoriker ØYSTEIN LAUNDAL .

- Skuespiller KNUT WALLE leser "Øen" av Vilhelm Krag

- Vilhelm Krag og diktet "Øen"
Litteraturviter HENNING HOWLID WÆRP

SØNDAG 24. OKTOBER

- Tid, sted og nærvær. En morgenmeditasjon i keltisk tradisjon
Søgne gamle kirke
Høgskoledirektør: HARALD OLSEN
Liturg: TERJE SEILSKJÆR
Skuespiller: KNUT WALLE
Sang: SOLVEIG SPILLING
Orgel: STEFFEN SIRRIS
Fløyte: JON RØKLAND

- Omvising med historisk orientering i kirken og på prestegården.
Lokalhistoriker JOSTEIN ANDREASSEN
Arkeolog FRANS - ARNE STYLEGAR

- Keltisk stedsforståelse, Om de hellig steder
Høgskoledirektør HARALD OLSEN

- Bygg og stedsforståelse
Arkitekt, professor: PER OLAV FJELD

- Seminarets ordstyrer
Sosiolog
PÅL REPSTAD.

Paper/rapport

Det arbeides med en seminarrapport. Interesserte kan ta kontakt med kultursenteret ved Ingrid Juell Moe.