Genius Loci 2000  Til 2002

Om Genius Loci


Utstilling & seminar
Kapellet
Land - Art
Nytt/Arkiv
Linker Fargeakvatint laget ca.1800 av den engelske kunstneren John William Edy. Motivet er fra Ny-Hellesund. Vi ser fra Kapelløya innover gjennom Olavsundet. Helgøya til høyre. Edy har valgt å se dette stedet stikk motsatt av hva Amaldus Nielsen valgte 80 år senere da han malte "Morgen i Ny- Hellesund".
Kontakt oss

ã P&M